Apartamenty wypoczynkowe w Gdyni i w Pucku
Zapraszamy przez cały rok
STRONA GŁÓWNA         APARTAMENTY         CENNIK         REGULAMIN         OKOLICA         KONTAKT

Regulamin

Regulamin wynajmu apartamentu:

Apartamenty ProBaltica GDYNIA/PUCK


Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentu – zwanych dalej Lokalem, dostępnych na stronie internetowej www.probalticapart.pl

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji umowę najmu uważa się za zawartą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Rezerwujący to osoba dokonująca rezerwacji i najmu, Wynajmujący to właściciel/dysponent Lokalu.

Rezerwacja

 1. Rezerwacji można dokonać w formie elektronicznej.
 2. Za podanie nieprawidłowych danych w zgłoszeniu całkowitą odpowiedzialność ponosi Rezerwujący.
 3. Rezerwacja jest skuteczna po dokonaniu wpłaty zadatku w wysokości 30% należnej kwoty na wskazany rachunek bankowy w terminie 3 dni od daty zgłoszenia lub po podaniu danych karty kredytowej (pobranie z konta za pomocą terminala płatniczego).
 4. Pozostałą kwotę należy uiścić gotówką lub kartą płatniczą/kredytową najpóżniej w dniu przyjazdu.
 5. Potwierdzenie rezerwacji otrzyma Rezerwujący w terminie 3 dni, od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Wynajmującego na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.

 

Warunki odstąpienia i rezygnacji

 1. W przypadku odstąpienia od rezerwacji pobierane są następujące opłaty:
   
  • 50% wpłaconego zadatku – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi na 30 dni przed terminem rozpoczęcia najmu Lokalu,
  • 100% wpłaconego zadatku – gdy odwołanie rezerwacji nastąpi na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia najmu Lokalu,
  • 100% kosztu rezerwacji, gdy Rezerwujący nie wykorzysta w zarezerwowanym terminie usługi najmu.
    
 2. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Rezerwującego, kwota za nie wykorzystany okres nie jest zwracana.

Warunki najmu:

 1. Doba „hotelowa” rozpoczyna się o godzinie 15.00 w dniu przyjazdu, a kończy o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu (istnieje możliwość dopasowania godzin).
 2. Wydawanie kluczy i udostepnianie lokalu następuje pomiędzy godz. 15.00 a godz. 19.00 po wsześniejszym uzgodnieniu godziny drogą mailową, telefoniczną lub sms-em. Wydawanie kluczy i udostępnienie lokalu po godz. 21.00 wiąże się z dodatkową opłatą, która wynosi 50 PLN. Rezerwujący uiści opłatę wraz z wcześniej ustaloną opłatą za wynajem. 
 3. Cena najmu obejmuje pełne umeblowanie i wyposażenie wraz z kompletem pościeli i ręczników.
 4. Wydanie Lokalu następuje po okazaniu dowodu tożsamości (paszportu, dowodu osobistego) oraz po przekazaniu kompletu kluczy,
 5. Rezerwujący odpowiada materialnie za powierzone mienie, a akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, że uiści koszty ewentualnych szkód powstałych z jego winy.
 6. Rezerwujący zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o wszelkich zdarzeniach, które moga narazić Wynajmujacego na szkodę.
 7. Rezerwujący powiadomi Wynajmującego o wszelkich szkodach, jakie wyrządzi w Lokalu lub jego wyposażeniu.
 8. W przypadku zagubienia kluczy bądź pilota do Lokalu, Rezerujący zobowiązany jest do uiszczenia opłaty dodatkowej – 100zł za klucze, 150zł za pilota.
 9. Rezerwujący zobowiązuje się do wykorzystywania Lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych.
 10. W Lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz urządzania imprez towarzyskich uciążliwych dla pozostałych lokatorów budynku. W przypadku interwencji straży miejskiej, policji, Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutniem natychmiastowym, zatrzymać wpłacona kwotę czynszu, a Rezerwującego obciążyć karą umowną w wysokości 500zł.
 11. W Lokalu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Rezewujący uiści karę umowną w wysokości 500zł.
 12. W Lokalu obowiązuje zakaz trzymania zwierząt, chyba, ze strony postanowią inaczej.
 13. Rzeczy wartościowych nie należy pozostawiać w Lokalu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za mienie rezerwującego pozostawione w Lokalu.
 14. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe w Lokalu obowiązuje zakaz używania przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia Lokali z wyjątkiem maszynek do golenia, ładowarek telefonicznych, tabletów, komputerów.
 15. W Lokalu nie może zamieszkiwać większa liczba osób niż wskazana w rezerwacji. Wynajmujący zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej w wysokości 100zł za każdą dodatkową osobę za każdy dzien najmu, w przypadku przekroczenia liczby osób wskazanych w rezerwacji.


Wynajmujący zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu realizacji usługi w sposób rzetelny.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności spowodowane przez dostawców czasowym brakiem wody, ogrzewania, energii elektrycznej.

Informacje zawarte na niniejszej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, służą jedynie celom informacyjnym. 

Wyszukaj apartamenty:
Lokalizacja / Dzień przyjazdu / Dzień wyjazdu / Ilość osób


Zapraszamy serdecznie przez cały rok na wakacje nad polskie morze.
Nasze apartamenty zlokalizowane są w doskonałych lokalizacjach w Gdyni i w Pucku.
Apartamenty Gdynia, Apartamenty Puck